image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec Habřina a Obecní úřad Habřina

Sídlo: Habřina 28, 503 03 Smiřice

Datová schránka: ujmaua9

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Ilona Čepeková, kontakt:    cepelkova@hustiranka.cz

Obec Habřina a Obecní úřad Habřina zpracovávají osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů a omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na předchozím udělení souhlasu, lze tento souhlas kdykoli odvolat.

V případě, že poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména opakované v krátké době, může správce požadovat úhradu přiměřených nákladů.

Uvedený správce osobních údajů zpracovává osobní údaje uvedené v následujícím záznamu o činnostech zpracování:

GDPR_Záznam_činnosti_Obec Habřina a Obecní úřad Habřina