image

2011

Vánoční tvoření - ženy (foto)

Vánoční tvoření - děti (foto)

Vítání občánků (foto)

Zájezd do divadla ABC

Počítačový kurz pro seniory (foto)

Hasičská soutěž (foto)

Fotbalové utkání: Svobodní x Ženatí (foto)

Zájezd do Polska (foto)

Kino - Kuky se vrací, Ženy v pokušení (foto)

Velikonoční tvoření s dětmi

Dětský karneval (foto)

Noc s Andersenem (foto)

Pálení čarodějnic (foto)