Horní menu

Drobečková navigace

O obci > Obecní úřad > Hospodaření obce > Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2008

Rozpočet obce Habřina byl schválen Usnesením č. 1/2008 ze dne 20.2.2008

Příjmy 
Daňové příjmy
Paragraf  Položka Text  V tis. Kč 
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti                   350 000   
1112 Daň z příjmů vyzických osob ze SVČ                     70 000   
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapit. Výn.                      25 000   
1121 Daň z příjmů právnických osob                   500 000   
1211 Daň z přidané hodnoty                   700 000   
1341 Poplatek ze psů                       4 000   
1511 Daň z nemovitostí                   300 000   
  4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR                        7 200   
CELKEM                1 956 200   
Vnitřní obchod (prodejna)
2140 2132 Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí                     15 000   
CELKEM                     15 000   
Pitná voda
2310 2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků                   130 000   
CELKEM                   130 000   
Bytové hospodářství
3612 2111 Příjmy z pronájmu                     51 000   
CELKEM                     51 000   
Nebytové hospodářství
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                            -     
3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí                     16 000   
CELKEM                     16 000   
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                   120 000   
CELKEM                   120 000   
Činnost místní správy
6171 2131                            -     
CELKEM                            -     
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 2141 Příjmy z úroků                       5 000   
CELKEM                       5 000   
PŘÍJMY CELKEM                  2 293 200   
Splátky dlouhodobých půjček -                 258 000   
CELKEM     -                 258 000   
PŘÍJMY CELKEM            2 035 200   
Výdaje
Paragraf  Položka Text  V tis. Kč 
Pěstební činnost
1031 5021 Ostatní osobní výdaje                       6 000   
1031 5139 Nákup materiálu                     10 000   
1031 5156 PHM                       2 000   
CELKEM                     18 000   
Vnitřní obchod
2141 5154 Elektrická energie                     25 000   
2141 5153 Plyn                     27 000   
2141 5171 Opravy a udržování                   200 000   
CELKEM                   252 000   
Pitná voda
2310 5151 Nákup pitné vody                   150 000   
2310 5169 Nákup ostatních služeb                     25 000   
CELKEM                   175 000   
Základní školy
3113 5321 Neinvestiční dotace obcím-škola Smiřice                     86 390   
CELKEM                     86 390   
činnosti knihovnické
3314 5136 Knihovna - knihy, učební pomůcky                       1 000   
CELKEM                       1 000   
Ostatní záležitosti kultury
3399 5175 Pohoštění                       2 000   
3399 5194 Věcné dary                     10 000   
CELKEM                     12 000   
Bytové hospodářství
3612 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v min. letech
3612 5169 Nákup ostatních služeb                            -     
CELKEM                            -     
Nebytové hospodářství
3613 5153 Plyn                       4 000   
3613 5154 Elektrická energie                       4 000   
CELKEM                       8 000   
Veřejné osvětlení
3631 5154 Elektrická energie                     32 000   
CELKEM                     32 000   
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3633 5169 Nákup ostatních služeb                            -     
CELKEM                            -     
Příspěvek DSO
3639 5329 Příspěvek do mikroregionu                      27 200   
                      27 200   
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 5169 Nákup ostatních služeb                   120 000   
CELKEM                   120 000   
Paragraf  Položka Text  V tis. Kč 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 5021 Ostatní osobní výdaje                     15 000   
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva                       8 000   
3745 5139 Nákup materiálu j.n.                       5 000   
3745 5163 Pojištění                       3 500   
3745 5169 Nákup ostatních služeb                       5 000   
3745 5171 Opravy a udržování                       3 000   
CELKEM                     39 500   
Požární ochrana - dobrovolná část
5512 5019 Ostatní platy                            -     
5512 5029 Elektrická energie                       4 000   
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva                       7 000   
5512 5157 Služby školení a vzdělávání                       5 000   
5512 5169 Nákup ostatních služeb                       2 000   
5512 5139 Nákup materiálu j.n.                       5 000   
CELKEM                     23 000   
Zastupitelstva obcí
6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí                   325 000   
6112 5032 Povinné pojistné - zdrav. poj.                      41 500   
CELKEM                   366 500   
Činnost místní samosprávy
6171 5011 Platy zaměstnanců                      56 500   
6171 5019 Ostatní platy                       1 000   
6171 5039 Refundace mezd                       1 000   
6171 5031 Povinné pojistné - OSSZ                     22 200   
6171 5032 Povinné pojistné - zdrav. poj.                        8 800   
6171 5136 Knihy, tisk                       8 000   
6171 5139 Nákup materiálu j.n.                   133 110   
6171 5153 Plyn                     24 000   
6171 5154 Elektrická energie                       3 000   
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva                            -     
6171 5161 Služby pošt                       3 000   
6171 5162 Služby radiokomunikací a telekomunikací                     20 000   
6171 5163 Služby peněžních ústavů                     15 000   
6171 5164 Nájemné                     10 000   
6171 5168 Služby zpracování dat                     10 000   
6171 5169 Nákup služeb                    150 000   
6171 5171 Opravy a udržování                   300 000   
6171 5173 Cestovné                            -     
6171 5175 Pohoštění                       1 000   
6171 5362 Platby daní a poplatků                       5 000   
6171 6121 Investiční akce - rekonstrukce budovy OÚ                   100 000   
6171 5361 Kolky a ceniny                       3 000   
CELKEM                   874 610   
Výdaje celkem            2 035 200   
  Rekapitulace:  
   -  přijmy celkem                2 035 200   
   - výdaje celkem                2 035 200   
  Rozdíl:                             -     
   
       

Vyhledat v textu

23. 11. Klement

Zítra: Emílie
TOPlistNabídka zaměstnání 

Inzerát - nabídka práce 2017.jpg

Masáže na OÚ Habřina za zvýhodněnou cenu pro obyvatele obce

Kontakty

Obecní úřad Habřina
Habřina čp. 28
503 03 Smiřice

e-mail: ou.habrina@centrum.cz
Starostka obce: 725 862 068
Místostarosta: 603 418 051
ID datové schránky: ujmaua9

http://www.hustiranka.cz/

Mikrojesle Habřina

Plakát - jesle 2017.jpg

 

 Projekty Královehradeckého kraje.jpg

 

Návštěvnost stránek

131342
TOPlist